апостериорен

прил. - индуктивен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • апостериорен — (лат а posteriori) фил што се засновува врз искуството, зависен од искуството …   Macedonian dictionary

  • априорен — (лат а priori) 1. што им претходи на искуството и практиката, независен од нив, 2. самоволен, произволен, што е даден со некое предуверување, спрот апостериорен …   Macedonian dictionary

  • индуктивен — прил. апостериорен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.